Blaasontsteking vs urineweginfectie

Blaasontsteking vs urineweginfectie

De vraag wordt regelmatig gesteld wat het verschil is tussen een blaasontsteking en een urineweginfectie. In feite is een blaasontsteking een vorm van een urineweginfectie, het gaat immers om een infectie aan de blaas en deze is onderdeel van de urinewegen.

Met een urineweginfectie kunnen alle soorten infecties in het urinewegsysteem bedoeld worden. Dit systeem bestaat uit verschillende onderdelen. De nieren vallen bijvoorbeeld onder het urinewegsysteem, dit orgaan zorgt voor de productie van urine en loost het in de nierbekken. Vervolgens loopt de urine
vanuit de nierbekken naar de blaas, hier wordt de urine opgeslagen. Als de blaas vol is, ontstaat er de drang om naar het toilet te gaan. Vervolgens knijpt de blaas samen en loopt de urine via de plasbuis naar buiten.

Een urineweginfectie kan een blaasontsteking zijn, maar ook een nierbekkenontsteking of een ontsteking aan de ureter (buis van nierbekken naar de blaas) of aan de plasbuis.
Een blaasontsteking is dus een urineweginfectie, maar een urineweginfectie hoeft niet per se een blaasontsteking te zijn.